Οι εταιρείες που προβάλλουμε στις ιστοσελίδες μας εκτός από τις υπηρεσίες απόφραξης αποχετεύσεων, εκκένωσης βόθρων και άντλησης υδάτων προσφέρουν και υπηρεσίες υδροβολών. Κυρίως οι εταιρείες αυτές προέρχονται από το χώρο των αποφράξεων καθώς αυτές κυρίως διαθέτουν τα ανάλογα πιεστικά με ισχυρές αντλίες υψηλών πιέσεων.

Οι εργασίες αυτές γίνονται με μηχανήματα υδροβολής που ρίχνουν νερό με εξαιρετικά μεγάλη πίεση πάνω στις επιφάνειες που χρειάζονται καθάρισμα, όπως για παράδειγμα τοίχοι, ταράτσες ή άλλες μεγάλες επιφάνειες εργοστασίων, υπογείων, αποθηκών, ή ακόμη και πλοίων, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χημικά προϊόντα.

Τα πιεστικά μηχανήματα υδροβολής που διαθέτουν οι εταιρείες του καταλόγου μας είναι προηγμένης τεχνολογίας και η δύναμη με την οποία εκτοξεύουν το νερό είναι ικανή να απομακρύνει τη βρωμιά ή άλλα υλικά που έχουν επικαλύψει τις επιφάνειες με μεγάλη ευκολία.

Υδροβολή από μηχάνημα καθαρισμού και απόφραξης


Οι υδροβολές ανήκουν γενικά στις υπηρεσίες καθαρισμού και αποφράξεων και για αυτό το λόγο μπορούν να συνδυαστούν με τις απολυμάνσεις μεγάλων χώρων. Άλλες φορές ακολουθούν τις αντλήσεις βόθρων ενώ πιο σπάνια συνδυάζονται με τις αμμοβολές για ειδικούς καθαρισμούς δομικών επιφανειών.

Οι επιχειρήσεις με τις οποίες έχουν συνεργαστεί οι εταιρείες μας εγγυώνται για την μεγάλη αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό με την οποία διενεργούνται οι εργασίες υδροβολής. Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουν σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό και της χαμηλές τιμές έχουν κατατάξει τις εταιρείες αυτές ανάμεσα στις καλύτερες στον τομέα της απόφραξης αποχετεύσεων, εκκένωσης βόθρων, άντλησης υδάτων και υδροβολών.