Αν και δεν ακούγεται τόσο σπουδαίο, ο καθαρισμός του δικτύου αποχέτευσης παίζει σημαντικό ρόλο στην υγιεινή ενός σπιτιού, ενός κτιρίου ή μιας περιοχής. Τα δίκτυα αποχέτευσης, μικρότερα ή μεγαλύτερα, με την πάροδο του χρόνου ή με τη χρήση, μαζεύουν κατάλοιπα από τα διερχόμενα νερά και δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Τα κατάλοιπα αυτά προέρχονται από μαγειρικά λίπη, λάσπη ή οικοδομικά υλικά, φύλλα και κλαράκια από δέντρα, αντικείμενα μικρά και μεγάλα και επικάθονται σταδιακά στους αποχετευτικούς σωλήνες σχηματίζοντας ένα στρώμα που μειώνει τη διάμετρο τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τη ροή του νερού με τελικό αποτέλεσμα το φράξιμο.

Η μόνη βέβαια συνέπεια δεν είναι αυτή. Όλα τα κατάλοιπα που παραμένουν στα τοιχώματα των σωλήνων σαπίζουν, ευνοώντας τη δημιουργία μικροβίων, όντας εστίες γι αυτά και αυξάνοντας τον κίνδυνο μολύνσεων και ασθενειών. Επιπλέον αναδίδουν μια πολύ άσχημη χαρακτηριστική μυρωδιά που κάνει δυσάρεστη την παραμονή κάποιου σε εκείνο το χώρο ή την περιοχή. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε στο μικρό δίκτυο ενός κτιρίου, είτε στο εκτεταμένο μιας γειτονιάς. Μια επιπλέον συνέπεια των μολυσμένων δικτύων αποχέτευσης είναι και η δημιουργία φωλεών από έντομα ή τρωκτικά σε εκείνα τα σημεία που επιβαρύνουν περισσότερο από θέμα υγιεινής.

Για τους παραπάνω λόγους, ο κατά διαστήματα καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης είναι μάλλον επιβεβλημένος. Θεωρείται σαν ιδανικός χρόνος τακτικού καθαρισμού για ένα δίκτυο αποχέτευσης ο ένας μήνας, αν και στην πράξη κάτι τέτοιο μάλλον πιο αραιά μπορεί να γίνεται. Και ενώ τα πράγματα είναι μάλλον απλά και εύκολα για τον καθαρισμό ενός δικτύου σπιτιού που περιλαμβάνει σιφόνια, σωλήνες και κάποια μικρά φρεάτια, τα πράγματα είναι αρκετά πιο σύνθετα και πολύπλοκα για το αποχετευτικό δίκτυο μιας περιοχής που περιλαμβάνει αγωγούς, φρεάτια, σχάρες κατακράτησης στερεών αποβλήτων και υπονόμους. Έτσι ο έλεγχος, η συντήρηση και ο προσεκτικός καθαρισμός των δικτύων αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για να αποφύγουμε τις μολύνσεις, τις δυσάρεστες μυρωδιές και τις βλάβες στα αποχετευτικά δίκτυα.

Ο καθαρισμός του δικτύου αποχέτευσης με τα επιμέρους στοιχεία του, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία. Στην αρχή διοχετεύεται νερό από αντλίες υψηλής πίεσης (υδροβολή) σε όλο το δίκτυο της αποχέτευσης. Αυτό διαλύει τις συσσωρευμένες επικαθίσεις στους αγωγούς που δυσχεραίνουν τη σωστή λειτουργία τους. Η πίεση του νερού εδώ, αναγκάζει τις όποιες επικαθίσεις να ξεκολλήσουν από τα τοιχώματα του δικτύου αποχέτευσης. Στη συνέχεια αναρροφώνται τα υλικά αυτά και απομακρύνονται. Η ολοκλήρωση του καθαρισμού επιτυγχάνεται με την απολύμανση του δικτύου με ειδικά απολυμαντικά υγρά.

Είναι ζητούμενο λοιπόν, τα υγρά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση των δικτύων αποχέτευσης μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και υπάρχουν τέτοια προϊόντα στην αγορά, βιολογικά προϊόντα. Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Τέτοιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται επίσης με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων για τον καθαρισμό των αγωγών και των δικτύων αποχέτευσης. Αυτή η μέθοδος έγκειται στην αύξηση της διαλυτικής ικανότητας του νερού με την εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων σ’ αυτό. Μια μέθοδος που παρέχει εξ ολοκλήρου βιολογική αντιμετώπιση του θέματος και υπόσχεται πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα σχετικά με το βιολογικό καθαρισμό αποχετεύσεων στο μέλλον.