Για την εξασφάλιση της υγιεινής σε κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια, γραφεία και σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός μεγάλου αριθμού ατόμων είναι απαραίτητη η διενέργεια απολυμάνσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι προλαμβάνονται διάφορες μολυσματικές ασθένειες που προκαλούνται από έντομα, μικρόβια ή παράσιτα που ζουν και πολλαπλασιάζονται σε βρώμικους χώρους.

Απολυμάνσεις κατόπιν απόφραξης


Η απολύμανση & απεντόμωση στα αποχετευτικά δίκτυα πραγματοποιείται κυρίως ως υπηρεσίας τακτικής συντήρησης των αποχετεύσεων. Πολλές φορές ακολουθείται κατόπιν της απόφραξης ή του καθαρισμού αποχετευτικού σωλήνα ή σιφονιού.

Οι απολυμάνσεις πρέπει να γίνονται από εταιρείες που διαθέτουν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, κατάλληλα φάρμακα και ειδική πιστοποίηση.

Η εταιρεία μας πληροί όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τους αρμόδιους φορείς για την διενέργεια απολυμάνσεων και απεντομώσεων και μυοκτονιών με προϊόντα υψηλής αποτελεσματικότητας που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

Τα συνεργεία μας έχουν ειδική κατάρτιση στον τομέα της χημικής απολύμανσης και τηρούν με μεγάλη αυστηρότητα τις προδιαγραφές που θέτουν οι αρμόδιοι οργανισμοί.

Για τις απολυμάνσεις χρησιμοποιούμε σκευάσματα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. που δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Διαθέτουμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και μία μεγάλη τεχνογνωσία που μας έχει κατατάξει ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες θέσεις στο χώρο των απολυμάνσεων.