Ο καθαρισμός μεγάλων επιφανειών είναι ένα σημαντικό ζήτημα που καλούνται πολύ συχνά οι επαγγελματικές εταιρίες καθαρισμού, απολυμάνσεων και αποχετεύσεων να αντιμετωπίσουν. Ποιες είναι όμως οι μεγάλες επιφάνειες περί ων ο λόγος; Και από τι χρειάζονται καθαρισμό;

Ως μεγάλες επιφάνειες μπορούμε να αναφέρουμε, τραπέζια, πάγκους, δάπεδα, τοίχους, τοιχία, μεταλλικές επιφάνειες όπως ταμπέλες και πάνελ πρόσοψης κτηρίων, μεταλλικές επιφάνειες σκαφών και πλοίων, μεγάλων μηχανημάτων, δομικές επιφάνειες γεφυρών, επιφάνειες δεξαμενών ή πισίνων, και ακόμα περισσότερες περιπτώσεις μεγάλων επιφανειών με τη στενή ή την πλατύτερη έννοια του όρου, όπως για παράδειγμα η επιφάνεια μιας λίμνης ή μια παραλία. Βεβαίως εδώ αναφερόμαστε σε μεγάλες επιφάνειες στις οποίες μπορεί να γίνει ή απαιτείται καθαρισμός, με διάφορους τρόπους και με διάφορα μέσα.

Οι πιο απλές περιπτώσεις καθαρισμού μεγάλων επιφανειών είναι το σκούπισμα του δαπέδου με σάρωθρο και το σφουγγάρισμα με νερό και κάποιο απορρυπαντικό. Ή επίσης το καθάρισμα ενός τραπεζιού με σαπούνι ή το γυάλισμα ενός πάγκου με στιλβωτικό υγρό. Στις παραπάνω περιπτώσεις δηλαδή έχουμε να κάνουμε με χημικό και μηχανικό καθαρισμό. Η συνήθης αντιμετώπιση δηλαδή και αυτή που μέχρι πρότινος εφαρμοζόταν, για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών είναι με χημικά σκευάσματα και μεθόδους που επιδρούν οπωσδήποτε αρνητικά στο περιβάλλον.

Κάποιες φορές απαιτείται καθαρισμός μετά από μια απόφραξη φρεατίου ή αποχετευτικού σωλήνα ενώ αρκετά πιο συχνά εμφανίζεται η ανάγκη για καθάρισμα και απολύμανση ενός μεγάλου χώρου κατόπιν εκκένωσης βόθρου.

Ένας άλλος τρόπος καθαρισμού μεγάλων επιφανειών που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα, ήταν μια μηχανική μέθοδος, η αμμοβολή ή ακριβέστερα η μεταλοβολή, αφού πρόκειται για εκτόξευση μεταλλικών σφαιριδίων διαμέτρου μερικών μm(μικρών). Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται για απόξεση μεγάλων σκουριασμένων ή οξειδωμένων επιφανειών, ή καθαρισμό τους από λάδια και γράσα, όπως στα τοιχώματα ενός πλοίου. Η μέθοδος αυτή επίσης επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον, αφού το κατάλοιπο της διεργασίας αυτής απορρίπτεται σε μεγάλη ποσότητα και δεν είναι φυσικό, με αποτέλεσμα να μην διασπάται αλλά να επιβαρύνει το περιβάλλον.

Καθαρισμός μεγάλων επιφανειών με υδροβολή


Η ανάπτυξη μιας οικολογικής συνείδησης και η νέα τάση για σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος, έχει συμβάλει στην εξεύρεση νέων υλικών και τρόπων, για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, που είναι πλήρως φιλικές προς το περιβάλλον. Τέτοιες μέθοδοι είναι οι παρακάτω:

Εκτόξευση ψυχρού νερού με υψηλή πίεση, υδροβολή - Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από ισχυρά ηλεκτρικά ή βενζινο-πετρελαιοκίνητα μηχανήματα εκτόξευσης ψυχρού νερού, με ειδικά μπεκ. Στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα του νερού μπορεί να ξεπεράσει τα 2000 χλμ/ώρα ενώ η πίεσή του να φτάσει μέχρι 150-200 bar. Οι τριβές που εξασκούνται στα μόρια του νερού αυξάνουν τη θερμοκρασία του ακόμα και μέχρι τους 60° C. Ο συνδυασμός της υψηλής πίεσης και της αυξημένης θερμοκρασίας του νερού αφαιρεί λίπη, λάδια, μουτζούρες, ακόμα και δύσκολους λεκέδες και κολλώδεις ουσίες σε μερικά λεπτά, χωρίς τη χρήση χημικών.

Ψεκασμός νερού με υπέρ-υψηλή πίεση – Είναι όμοια μέθοδος με την προαναφερθείσα αλλά με πολύ υψηλότερη πίεση νερού που μπορεί να ξεπεράσει τα 240 bar. Είναι μια μέθοδος κατάλληλη για ακόμα πιο δύσκολες περιπτώσεις καθαρισμού μεγάλων επιφανειών που μπορεί να εφαρμοστεί επίσης για ανάγκες καθαρισμού και μερικής απόξεσης μεταλλικών επιφανειών. Να σημειωθεί εδώ ότι το νερό σε υψηλή πίεση μπορεί ακόμη και κοπή μετάλλου να πραγματοποιήσει.

Εκτόξευση θερμού νερού με υψηλή πίεση - θερμο-υδροβολή - είναι μια από τις μεθόδους καθαρισμού μεγάλων επιφανειών με την εκτόξευση νερού, αλλά εδώ, εκτός από την πίεση, εκμεταλλευόμαστε και μια υψηλότερη θερμοκρασία του νερού που καθιστά τη διαδικασία ακόμα πιο αποτελεσματική. Τα μηχανήματα αυτά, οι πληντήρες όπως ονομάζονται, ταυτόχρονα με την πίεση, θερμαίνουν και το νερό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα ίδια αποτελέσματα με το μηχάνημα εκτόξευσης ψυχρού νερού, για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, να επιτυγχάνονται με μικρότερες πιέσεις. Οι μέθοδοι υψηλής πίεσης νερού για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, θεωρούνται μηχανικές μέθοδοι, με τα μόρια του νερού να παίζουν το ρόλο του στοιχείου που τρίβεται σε μια επιφάνεια για να την καθαρίσει.

Ψεκασμός υδρατμού με υψηλή πίεση - Τα μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών με υδρατμό σε υψηλή πίεση, παράγουν δέσμες σταγονιδίων σε υψηλή πίεση που εκτελούν τη λειτουργία καθαρισμού των επιφανειών από λάδια, λίπη, στερεοποιημένους λιπαρούς ρύπους, μουτζούρες και μικρο-οξειδώσεις. Η θερμοκρασία του ατμού είναι στους 100° C, κάτι που σημαίνει παράλληλη καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών από τις επιφάνειες. Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ο αποτελεσματικός καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών χωρίς τη χρήση χημικών, που επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον.

Εκτόξευση Υπέρθερμου ατμού - Τα μηχανήματα καθαρισμού μεγάλων επιφανειών παραγωγής και εκτόξευσης υπέρθερμου ατμού, είναι σχεδιασμένα για χρήση σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές και εμπορικές μονάδες, εκεί που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις καθαριότητας και αποστείρωσης. Ο υπέρθερμος ατμός που φτάνει στη θερμοκρασία των 180 °C, μπορεί σε πολύ λίγο χρόνο να αποδομήσει δύσκολους ρύπους και συσσωρευμένη βρωμιά. Το σύστημα απορρόφησης, ενσωματωμένο στο εν λόγω μηχάνημα, απομακρύνει κάθε κατάλοιπο, αφήνοντας τις επιφάνειες καθαρές και απολυμασμένες. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, πολύ υψηλών απαιτήσεων.

Εκτόξευση ξηρού πάγου – Είναι μια πρωτοπόρος μέθοδος καθαρισμού μεγάλων επιφανειών, κατά την οποία, εκτοξεύονται επάνω στην προς καθαρισμό επιφάνεια, σωματίδια ξηρού πάγου με μεγάλη πίεση και ταχύτητα. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί όπως η αμμοβολή, με τα σωματίδια του πάγου στο ρόλο των μεταλλικών σφαιριδίων, χωρίς όμως κανένα από τα μειονεκτήματά της. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών από λίπη, ρητίνες, πίσσα, κόλλες, σιλικόνη, χρώματα, στερεοποιημένα λάδια και βερνίκια. Εφαρμόζεται ακόμα και για τον καθαρισμό ηλεκτρονικών πλακετών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Είναι μέθοδος αυτή είναι απαλλαγμένη από χημικά αλλά και δεν αφήνει υγρασία στις επιφάνειες.

Ψεκασμός σκόνης με υψηλή πίεση - Η μέθοδος αυτή λειτουργεί όπως η αμμοβολή με τη διαφορά ότι η σκόνη που χρησιμοποιείται είναι διαλυτή στο νερό και βιοδιασπώμενη. Είναι μέθοδος κατάλληλη για καθαρισμό επιφανειών από μέταλλο τούβλο, τσιμέντο και γυαλί. Τα μηχανήματα ψεκασμού σκόνης είναι εξοπλισμένα με παράλληλο σύστημα ξεπλύματος των επιφανειών με νερό που λειτουργεί προαιρετικά στο τέλος της διαδικασίας. Είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως για καθαρισμό επιφανειών από γκράφιτι, αλλά και για άλλες βρωμιές και υπολείμματα.

Μηχάνημα καθαρισμού ακτών - Είναι γεγονός ότι ως μεγάλες επιφάνειες θεωρούνται ακόμα και οι αμμουδερές παραλίες ή τα γήπεδα beach volley και γενικότερα οι εκτάσεις με άμμο. Το μηχάνημα αυτό κοσκινίζει την άμμο και την επιστρέφει πίσω καθαρή, κατακρατώντας στον ειδικό κάδο του, όλα τα απορρίμματα.

Στις μεθόδους και τα μέσα καθαρισμού μεγάλων επιφανειών, δεν θα μπορούσαμε να μη συμπεριλάβουμε τα μηχανικά σάρωθρα, επικαθήμενα ή μη, που βλέπουμε να καθαρίζουν τους διαδρόμους των super market. Όπως επίσης αρκετές ακόμα μεθόδους και μηχανήματα που δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο.