Η εταιρεία μας, εκτός από τις αποφράξεις, αναλαμβάνει και τον καθαρισμό και τη συντήρηση αποχετεύσεων. Ο τακτικός και προσεκτικός καθαρισμός και η συντήρησή τους αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πρόληψης βλαβών και εστιών μόλυνσης.

Καθαρίζουμε αποχετεύσεις σε πολύ οικονομικές τιμές, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μηχανήματα και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι εργασίες καθαρισμού αποχετεύσεων εκτελούνται ως εξής:
Αρχικά διοχετεύουμε νερό με αντλίες υψηλής πίεσης (υδροβολή) σε όλο το μήκος της αποχέτευσης, που διαλύει τις συσσωρευμένες βρωμιές που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία της.

Στη συνέχεια γίνεται αναρρόφηση των υλικών αυτών και απομάκρυνσή τους. Ο καθαρισμός ολοκληρώνεται με τη χρήση προϊόντων που απολυμαίνουν την αποχέτευση.

Καθαρισμός αποχέτευσης και αποχετευτικού δικτύου

Χάρη στο έμπειρο προσωπικό και στον άρτιο εξοπλισμό μας οι εργασίες αυτές, όπως και οι αποφράξεις, εκτελούνται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τάξη και χωρίς να δημιουργείται αναστάτωση στο χώρο.

Η αποτελεσματικότητα με την οποία εργαζόμαστε, η συνέπεια και η ταχύτητά μας μάς έχουν αναδείξει σε μία από τις σοβαρότερες εταιρείες στο χώρο των αποφράξεων, καθαρισμού και συντήρησης αποχετεύσεων και αποχετευτικών δικτύων.