Είναι επιβεβλημένο, βάσει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας να πραγματοποιούνται στους αγωγούς των δικτύων αποχέτευσης, έλεγχοι στεγανότητας. Ο ιστοχώρος μας υποστηρίζει κάθε αποφρακτική εταιρεία με την πολύχρονη εμπειρία, τον σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό, τα μηχανήματα που διαθέτει, αλλά και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό όπου αναλαμβάνει εκτός των άλλων και εργασίες ελέγχου στεγανότητας αγωγών. Η τεχνογνωσία μας στο θέμα αυτό και ο κατάλληλος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει το συνεργείο αποφράξεων ώστε να μπορεί να δίνει τη δυνατότητα να εγγυηθούμε την ορθότητα των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Ο έλεγχος στεγανότητας αγωγών του αποχετευτικού δικτύου πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη επισκευής υφιστάμενων αγωγών ή αν η όποια επισκευή αποκατάστασης ρωγμών και σπασιμάτων ή η στεγανοποίηση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Διενεργείται επίσης στις περιπτώσεις τοποθέτησης νέων αγωγών και δικτύων πριν αυτά δοθούν σε λειτουργία. Τα σημεία που γίνεται ο έλεγχος για να διαπιστωθεί η στεγανότητα των αγωγών είναι μεταξύ των φρεατίων και στις συνδέσεις (μούφες) των αγωγών. Έτσι, η κάθε εταιρεία αποφράξεων θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί με αξιοπιστία στις περιπτώσεις αυτές.

Ρομποτικός έλεγχος στεγανότητας αγωγών αποχέτευσης


Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι η στεγάνωση των προς έλεγχο αγωγών στα άκρα με τα ειδικά μπαλόνια που διαθέτει ο εξοπλισμός μας, και η διοχέτευση αέρα ή νερού υπό πίεση. Ταυτόχρονα γίνεται η ανίχνευση της πιθανής διαρροής μέσω του Η/Υ που είναι συνδεδεμένος με τη μονάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου στεγανότητας είναι καλό να παραδίδονται στους πελάτες γραπτώς. Μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους στη στεγανοποίηση σωλήνα καλείται «point system» που συναντάμε και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Οι υπηρεσίες ελέγχου στεγανότητας αγωγών που παρέχονται, πραγματοποιούνται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και με τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που διακρίνει οποιαδήποτε αξιόλογη αποφρακτική εταιρία.

Τέλος, έχουμε να συμβουλέψουμε τους φίλους του ιστοτόπου μας, να βρίσκουν εταιρείες απόφραξης που να έχουν φροντίσει να ανταποκρίνονται στις επιταγές της εποχής μας και να διατηρούν τις τιμές στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς. Για το λόγο αυτό, πολλές υπηρεσίες, εταιρείες αλλά και ιδιώτες μας εμπιστεύονται για την ενημέρωση που παρέχουμε και προτιμούν τους συνεργάτες που προτείνουμε.